Välkommen till
Kennel Cape Secure

Vårt mål med uppfödningen är att få fram individer med hög arbetskapacitet, belastningsbarhet och som dessutom har en ”välsmord växellåda”, med andra ord bra nerver. Målet är att försöka få fram individer som passar till alla former av arbete.

Vi satsar på hundar för ett aktivt liv!


Valpar väntas v 5 2018IPO 3 ZTP
Hanniballecter von der Wudritz
x
Danish working champion, Danish Dobermann winner IPO 2017, IPO 3, BSL 3, FH2, ZTP, Korad
Perfect Match vom Ferrenberg